De sterktes en zwaktes van e-commerce in ons land

Download hier de pdf van deze blog.

België: land van de logistiek, maar niet van e-commerce
België wordt al jaren naar voor geschoven als hét land bij uitstek om aan logistiek te doen. Ons land is centraal gelegen en met Zeebrugge, Gent en Antwerpen beschikken we bovendien over drie belang-rijke havens. Toch kunnen we niet op tegen de macht van onder andere Nederland en Duitsland op vlak van e-commerce. Hoe komt dat?

België is klaar voor grote doorbraak van e-commerce
Studies van onder meer het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) bewijzen dat onze logistieke sector klaar is voor de grote doorbraak van de e-commerce. E-commerce zal de markt ongetwijfeld een eco-nomische toegevoegde waarde bieden. Er is echter een kritische noot: ook al heeft Vlaanderen de mogelijkheden en een groot potentieel, de regio blijft een beetje achter als vestigingsgebied van de distributiecentra voor de e-com­merce. Hiervoor zijn verschillende redenen, maar het komt vooral door het gebrek aan steun van de overheid. Vlaan­deren komt slechts op de 6e plaats als vestigingsplaats, achter Rijnland-Palts en Saarland in Duitsland en het Zuiden en Westen van Nederland.

Vlaanderen heeft echter wel de troeven: een centrale ligging, vlak bij de markt en goed ontwikkelde netwerken. De zwakke punten: de verkeersopstoppingen, de kosten van arbeid, het gebrek aan ma-gazijnen en gronden op de ver­keersader Antwerpen – Brussel en een te weinig gestructureerde bege-leiding van de overheid aan de buitenlandse investeerders. De combinatie tussen fysieke winkels (vanwege de bevolkingsdichtheid in Vlaanderen) en de e-com­merce is een kans voor Vlaanderen. Maar de salariskosten, het aanbod van gronden en een goed investeringsklimaat zijn essentieel en op die punten kan/moet de overheid ingrijpen

E-commerce zit in een lift, maar Belgische webshops hebben te weinig inbreng
Comeos, de federatie voor handel en diensten, maakte begin dit jaar nog bekend dat de online handel in ons land goed is voor 7,13 procent van de totale omzet van de retailsector. Vorig jaar was dat nog 6,44 procent. Cijfers die aantonen dat e-commerce groeit, maar dat geldt niet alleen voor de Belgische markt. Uit het onderzoek van Comeos blijkt dat 46,8 procent van de online aankopen door de Bel­gische consumenten gebeurt bij de buitenlandse webshops. Ook dat aandeel groeit verder – in 2015 zelfs met 11 procent. Cijfers die con­cluderen dat de e-commerce-sector in een lift zit, maar met te weinig inbreng van onze webshops.

Waarom zijn onze buurlanden de grootste concurrenten?
Maar waarom worden grote distributiecentra vooral opgericht net over de grens in onder andere Ne-derland en Duit­sland? In een erg uitgebreide studie van het VIL namen ze 21 locatiefactoren onder de loep waarbij rekening werd gehouden met verschillende factoren: van arbeidskosten tot de prijs van gronde, van de competenties tot het invester­ingsklimaat, van nabijheid tot de markt tot congestie.

Uit deze testen behaalde Vlaanderen een zesde plaats van de 44 geteste regio’s. Een goed resultaat zou je denken, maar toch is er een grote kanttekening. De vijf regio’s die beter scoren dan ons, zijn onze buurlanden. De hele top 10 bestaat trouwens uit landen die ons omsingelen. Vlaanderen scoorde vooral goede punten op vlak van marktnabij­heid en distributie-infrastructuur. Veel minder is het gesteld met onze operationele kosten voor een distributiecentrum, beschikbaarheid van magazijnen en grond op goede locaties. Ook logistieke competenties en het investeringsklimaat scoorden slechte punten.

Tekort aan heftruckchauffeurs
Vooral de logistieke loonkost en de reglementering op het nachtwerk blijven dus een groot nadeel. Maar waarom is die factor zo doorslaggevend? Nach­tarbeid kan in e-commerceomgevingen tot tien keer meer capaciteit voorzien. Nederland is hier zeer sterk in, waar ze werken met een systeem voor interi­marbeid.

Andere zwaktes uit de SWOT-analyse van het VIL zijn onder meer de files, de hoge loonkost – vooral in de haven – en het tekort aan (heftruckchauffeurs) en magazijnverantwoordelijken. Bovendien is er een gebrek aan ruimte waar grote distributiecentra kunnen worden gebouwd, en dat is noodzakelijk voor grote e-fulfilmentcentra.

Nood aan e-commerceopleidingen op bachelor-en masterniveau
Ook op gebied van kennis en expertise komt ons land te kort in vergelijking met de concurrerende landen. We moeten nog veel leren op vlak van e-com­merce. Zo zouden er meer opleidingen op bachelor- of masterniveau moeten rond die gespecialiseerd zijn in e-commerce. In Nederland zijn die er wel. Hoe organiseer je een e-fulfilmentoperatie het best? Hoe maak je een webwinkel? In België zijn er enkel studiedagen. Dat is niet voldoende.

Opportuniteiten? Die zijn er ook natuurlijk!
Uiteraard zijn er ook nog opportuniteiten die zeker het vermelden waard zijn. Het e-bestedingsprofiel in ons land stijgt, en dat is al een belangrijke stap. Ook heeft ons land een positieve ervaring met online aankopen. We hebben bijvoor­beeld een gunstigere positie dan het Verenigd Koninkrijk. De Amerikaanse reflex is nochtans, wanneer ze iets willen doen in Europa, om direct aan Verenigd Koninkrijk te denken. Maar ze onderschatten het grote nadeel met het feit dat Engeland een ‘eiland’ is. Die plaats kan/moet België prominenter overnemen.

Een Amerikaanse studie bewijst dat ‘next day delivery’ in Europa mogelijk zou zijn met 11 distributiecenntra geografisch verspreid over het hele continent. En met vier centra – één in de Benelux, één in het Oosten, één in Zuid-Frankrijk of Noord Spanje en één in Italië – kan je 81 procent van de producten binnen de 24 uur leveren, 93 procent binnen de 48 uur en 98 procent binnen de 72 uur. We moeten vandaag inzetten op onze logistieke expertise en back-bone. Ook kmo’s moet gestimuleerd worden om meer in te zetten op e-commerce.

Voor alle vragen over interne goederenbehandeling rond e-commerce in jouw onderneming kan je steeds contact opnemen met B-CLOSE. Contactgegevens vind je op www.b-close.be.

tel
Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.