Hoe kan ik mijn heftruckpark groener maken?

Duurzaam ondernemen is een trend die al enkele jaren opgang maakt in de bedrijfswereld en nog voortdurend evolueert. Een van de aspecten binnen duurzaam ondernemen is ongetwijfeld het gebruik van groene energie.

 

Download hier de pdf van deze blog

 

Op het vlak van fleet management wordt steeds meer gebruik gemaakt van emissie-verminderende technologieën en technieken om energieverbruik en de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Aan de basis hiervan ligt een wereldwijde zorg om de globale opwarming als gevolg van de hoge CO2-uitstoot van consumenten en bedrijven een halt toe te roepen.

Maar hoe zorgt een onderneming er nu voor dat haar heftruckpark groener wordt? Verschillende wegen liggen open, waarbij je uiteraard meerdere opties kunt combineren met elkaar:

  • Verminderen van het aantal voertuigen door overbodige wagens te elimineren.
  • Efficiënter brandstofgebruik door de chauffeurs op te leiden in zuinig rijden.
  • Optimalisatie van de trajecten.
  • Aankoop van de nieuwste generatie voertuigen op fossiele brandstoffen.
  • Aankoop van voertuigen die rijden op niet-fossiele brandstoffen.
  • Automatisch stillegsysteem voorzien waarbij de motor stopt wanneer de bestuurder de machine verlaat.
  • Trager rijden.
  • Enkel heftrucks gebruiken die aangepast zijn aan de nodige capaciteit.

De vergroening van het wagenpark heeft niet enkel als gevolg dat er bespaard kan worden op de kosten, maar biedt tevens perspectieven om je bedrijf als een maatschappelijk verantwoorde onderneming neer te zetten die ook voor haar werknemers de weg vooruit toont naar een groenere toekomst.

Specifiek met betrekking tot de heftrucks met diesel of LPG motor, werd de voorbije jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling van energiebesparende technologieën. Zo kunnen de meeste heftrucks vandaag uitgerust worden met een hibernate – functie waardoor de truck bij stilstand in ‘slaapstand’ gaat. Sinds 1997 werden in de Europese Unie en de Verenigde Staten gradueel de Tier emissienormen ingevoerd. Alle nieuwe heftrucks moeten (gradueel, afhankelijk van de kW motor) voldoen aan de Tier emissienormen, wat een vermindering van de uitstoot met 22% betekent. Vergroening heeft echter niet enkel betrekking op de motor van de truck. Ook wat de banden betreft, staat de techniek niet stil. Voor iets grotere trucks gebruikt Hyster de Tyre Saver Technologie op de vooras. Dit wordt toegepast bij Trucks die 2 paar wielen hebben aan elke zijde. Dankzij de Tyre Saver technologie ontstaat er minder torsie aan de banden wanneer de truck een bocht neemt. De slijtage van de banden daalt hiermee drastisch. Ook een typische evolutie in de techniek is het voorzien van een betere transmissie (met betere return) zodat kleinere motoren kunnen worden gebruikt.

Een klassieker ondertussen is het installeren van een roetfilter in je dieselmotor. Een roetfilter (in het Engels diesel particulate filter genoemd) is een apparaat ontworpen om diesel deeltjes of roet te verwijderen uit de uitlaatgassen van een dieselmotor.

Roetfilters verwijderen meestal 85% of meer van het roet. Onder bepaalde voorwaarden kan zelfs een verwijderingsrendement van bijna 100% bereikt worden. Je hebt twee soorten filters. De ene soort dient voor eenmalig gebruik, de andere kan langdurig gebruikt worden mits het regelmatig wordt gereinigd.

Wil je nog een stap verder gaan dan het gebruiken van heftrucks met een LPG motor?

Laat je LPG motor dan ombouwen naar een motor die draait op aardgas of beter: CNG (compressed natural gas of aardgas onder druk). Om van vloeibaar aardgas CNG te maken wordt meestal gebruik gemaakt van de methode waarbij het aardgas vloeibaar wordt verpompt en op de gewenste druk verdampt. Het voordeel van een voertuig op aardgas is dat het minder fijn stof en stikstofoxiden uitstoot. Je mag hier wel niet uit het oog verliezen dat aardgas nog steeds een fossiele brandstof is en om deze reden niet echt duurzaam. Aardgas (methaan) kan je echter wel verduurzamen door het te vervangen door methaan uit biogas. In vergelijking met benzine en diesel kent CNG een co2-uitstoot reductie van 20-25%, respectievelijk 9%.

Opmerkelijk is dat er op de markt de voorbije jaren een belangrijke stijging van het aandeel elektrische trucks genoteerd kon worden. We zetten hieronder de vele voordelen van elektrische heftrucks op een rijtje:

– De elektrische trucks kunnen gebruikt worden in ruimtes die niet of minder toegankelijk zijn voor trucks die rijden op diesel of LPG. Elektrische hef- of magazijntrucks stoten immers geen schadelijke uitlaatgassen uit en kunnen dus gebruikt worden in beperkte of slecht geventileerde ruimtes en in industrieën die gevoelig zijn aan verontreiniging zoals de voedingsindustrie. Het gebruik van elektrische trucks verbetert de luchtkwaliteit voor zowel de werknemers als de klanten.

– Elektrische trucks komen met minder geluidshinder, wat de productiviteit van de bestuurder ten goede komt omdat hij mentaal minder belast wordt. Ook zijn collega’s kunnen nu genieten van een aangenamere werkomgeving.

– Elektrische trucks zijn over het algemeen ook compacter, soepeler om mee te rijden en bovendien beter instelbaar.

– Een ander voordeel van de elektrische truck is het feit dat het gebruik ervan weinig aanpassing vergt aan de infrastructuur. Er is dus geen dure installatie vereist.

– Elektrische trucks kunnen in grote mate gerecycleerd worden. De batterij wordt gerecycleerd en de koffer wordt opnieuw gebruikt.

– En dan is er nog last, but not least het kostenplaatje. Alhoewel een elektrische truck duurder is in aankoop, is hij op lange termijn goedkoper op het vlak van onderhoud en verbruik. Naast elektrische voertuigen is er eveneens de opkomst van hybride trucks. Belangrijk om weten is dat deze trucks niet 100% hybride zijn. Een 100% hybride voertuig bestaat immers uit een motor die rijdt op fossiele brandstof en een batterij die volledig autonoom wordt opgeladen. De hybride heftrucks rijden eveneens deels op batterij en deels op fossiele brandstof, maar de batterij wordt tijdens het rijden opgeladen door een generator die wordt aangedreven door de verbrandingsmotor. Bij deze trucks is het onmogelijk om 100% elektrisch te rijden.

Ook trucks op waterstof behoren tot een mogelijkheid om je heftruckpark groener te maken, al moet je dit nuanceren. Inderdaad, waterstofmotoren of brandstofcellen stoten enkel waterdamp uit wat goed is voor het milieu en interessant voor heftrucks die in magazijnen rijden waar ook mensen werken. Waterstof is echter een gas dat niet – zoals aardgas – uit de grond gehaald wordt. Waterstof wordt geproduceerd via elektrolyse (een proces waarbij water omgezet wordt in waterstof en zuurstof).

Waterstof is een energiedrager, geen energiebron, wat betekent dat de energie die vrijkomt bij het gebruik van waterstof als brandstof in een auto, er eerst moet ingestopt worden. Concreet betekent dit dat voor de productie van waterstof, elektriciteit nodig is. Hoe duurzaam het rijden met een truck op waterstof is, hangt dus af van de duurzaamheid van de gebruikte elektriciteit. Bovendien komt de technologie van de Verenigde Staten en de meeste waterstofcellen worden van daaruit geïmporteerd.

Uiteraard laat dit ook een ecologische voetafdruk na.

Hierboven werden een aantal oplossingen aangereikt om je heftruckpark groener te maken. Het is aangewezen om voor je eigen heftruckpark eens de vergelijking te maken tussen de verhouding prijs/kwaliteit/ecologie met betrekking tot de verschillende mogelijkheden.

Samengevat kan een vergroening van het heftruckpark een reële stap vooruit betekenen in de verduurzaming van de ganse onderneming, met baten op het vlak van verminderde kosten en verhoogde zorg om het milieu, het welzijn en de productiviteit van het personeel.

Voor alle vragen rond vergroening van het heftruckpark kan je steeds contact opnemen met B-CLOSE. Contactgegevens vindt u hier.

tel
Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.