De vijf A’s van duurzame logistiek

Gastblog door professor dr. Cathy Macharis,
Vrije Universiteit Brussel, Onderzoeksgroep MOBI

 

Download hier de pdf van deze blog

 

Vlaanderen kan uitpakken met een sterke logistieke sector. Deze sector is de laatste jaren echter ook stevig aan het veranderen. Thema’s als maatschappelijke en sociale impact spelen een steeds grotere rol. Vooral de aandacht voor duurzaamheid is toegenomen en verwacht wordt dat die trend zich alleen maar zal verderzetten. Duurzame logistiek is een vitale ader voor de economische ontwikkeling van ons land. Maar hoe verloopt die groene reis naar meer duurzaamheid? Dat kunnen we samenvatten in de vijf A’s van duurzame logistiek.

 

  1. Awareness

Om een platform voor duurzame logistiek te creëren, is het essentieel dat alle betrokken actoren begrijpen waarom ze zich moeten engageren. Initiatieven zoals het ‘Lean & Green’-programma van het Vlaams Instituut voor Logistiek kunnen daarbij helpen. Wat de bewustwording verder kan vergemakkelijken, is het kwantificeren van de kost van de logistiek. Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel hebben daarom op basis van drie pilaren (het economische aspect, het sociale aspect en het milieuaspect) een External Cost Calculator ontwikkeld die organisaties ondersteunt bij het bepalen van de implicaties van een investering in duurzame logistiek.

Het systeem berekent niet enkel gemiddeldes maar leidt ook de specifieke voordelen van alle mogelijkheden af. De calculator gaat met andere woorden niet enkel na hoeveel kilometers er gereden worden maar ook welke weg de vrachtwagens afleggen. Zo blijkt uit dat er dankzij De Haven van Brussel 688.000 vrachtwagens minder op de baan zijn. Dat uit zich in een afname van € 27.500.000 externe kosten per jaar.

 

  1. Avoidance

Je moet je niet enkel bewust zijn van je werkpunten maar je moet ze ook aanpakken. In theorie impliceert duurzame logistiek dat goederen op een zo snel en duurzaam mogelijke manier op hun eindbestemming geraken, maar de praktijk toont een andere realiteit. Uit onderzoek blijkt dat in Europa 20% van de vrachtwagens leeg rondrijdt. Meer zelfs, gemiddeld is elke vrachtwagen maar voor 56% gevuld en voor binnenstedelijk vervoer ligt dat percentage op amper 38%.

Om ‘lege kilometers’ te vermijden, kunnen bedrijven met meerdere distributiecentra hun vracht bijvoorbeeld eerst samenbrengen, om vervolgens de vrachtwagens te vullen. Een andere mogelijkheid is om een samenwerking op te zetten met klanten, leveranciers of bedrijven uit andere sectoren. Door de eigen vracht te combineren met die van andere magazijnen, zal de capaciteit van de vrachtwagens beter benut worden.

 

  1. Act & Shift

Vervolgens is het tijd om verandering door te voeren en na te denken over milieuvriendelijke alternatieven en werkprocessen. Think out of the box en onderzoek bijvoorbeeld hoe nachtwerk kan bijdragen aan de duurzaamheid van je organisatie. Zo zien we de laatste jaren een shift naar de binnenvaart en het spoor. Door in te zetten op synchromodaal transport (multimodaal vervoer waarbij verschillende vervoermiddelen naast elkaar inzet worden), beschik je over een grote hoeveelheid real time data. Die informatie maakt het mogelijk om op elk moment (synchro) de beste vervoersmogelijkheid te bepalen.

 

  1. Anticipation of new technology

Duurzaamheid is een hot topic en dat gaat samen met technologische ontwikkelingen. Houd dus zeker rekening met opkomende technologieën zoals hybride voertuigen, automatisch geleide voertuigen (AGV’s) of drones. Big data kunnen je helpen bij het vinden van nieuwe manieren om goederen efficiënt ter plekke te krijgen.

 

  1. Actor involvement

We zijn ons ondertussen allemaal bewust van efficiënte oplossingen rond duurzaamheid maar het is cruciaal om alle partijen erbij te betrekken. Zonder draagvlak en gemeenschappelijke intenties zal het niet verder komen dan losse ideeën. Daarom hebben we een methodologie ontwikkelt om de belangen van de verschillende partijen mooi in kaart te brengen en zo te komen tot gedragen oplossingen.

 

Theorie in de praktijk

Hoe zit het in de praktijk? We gingen te rade bij B-CLOSE, de grootste onafhankelijker distributeur van A-merkheftrucks in België. Daar blijkt dat je ook op het niveau van het magazijn de 5 A’s kan toepassen:

 

1.    Awareness

B-CLOSE merkt dat duurzaamheid een steeds belangrijker thema wordt bij zijn klanten. Het zet zelf het thema ook op de kaart. “We willen meebouwen aan magazijnen van de toekomst en duurzaamheid is één van de zaken die daarin centraal staat.”

 

2.    Avoidance

Het bedrijf werkt nauw samen met zijn klanten om hun logistieke stromen te optimaliseren. Zowel vanuit economisch oogpunt als vanuit het duurzaamheidsaspect gaat B-CLOSE op zoek naar het beste antwoord op de noden van de klanten. B-CLOSE heeft experts in huis op vlak van magazijnindeling, speltheorie, etc.

 

3.    Act & Shift

Shift naar magazijnen met meer volautomatische systemen waardoor er een optimalisatie is van enerzijds de beschikbare ruimte en anderzijds de inzetbaarheid van medewerkers.

 

4.    Anticipation of new technology

B-CLOSE biedt heel wat nieuwe technologieën aan zoals AGV’s, heftrucks aangedreven op waterstof, etc. B-CLOSE is zelf ook met het duurzaamheidsvraagstuk bezig en heeft recent een nieuwe reeks elektrische heftrucks toegevoegd aan zijn gamma.

 

5.    Actor involvement

Bij B-CLOSE begint alles bij actor involvement. Omdat het een onafhankelijke distributeur van heftrucks is, geldt voor het bedrijf een logica die tegengesteld is aan die van een groot deel van de rest van de markt. Waar andere merken hun toestellen zelf verkopen en de service het gevolg is, begint bij B-CLOSE alles met de service en wordt er vervolgens gezocht naar de juiste toestellen. Door die bedrijfsfilosofie ligt de actor involvement vanzelf een heel stuk hoger dan bij veel van B-CLOSE’s concurrenten.

 

 

 

tel
Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.