ONDERHOUDSVOORWAARDEN

Voor al uw technisch materiaal raden wij u een regelmatig onderhoud en nazicht aan om uw materiaal in optimale conditie te houden.

Een heftruck onderhoud gecombineerd met een inspectie van uw materiaal door een gekwalificeerde technieker van B-CLOSE verhoogt de veiligheid van uw personeel, laat u toe onvoorziene herstellingen en immobilisaties te vermijden en komt de levensduur van uw materiaal ten goede.

All in- onderhoud

B-CLOSE staat in om uw vorkheftrucks in optimale conditie te houden. Onderhevig aan de algemene voorwaarden zijn hierbij inbegrepen:

 • Buiten gebruik Dekking
 • Normaal onderhoud
 • Vervangmateriaal (optioneel)

Periodiek Onderhoud zonder onderdelen:

Deze onderhouden worden uitgevoerd na telefonisch contact op de geplande tijdstippen aan een forfaitaire prijs per bezoek, werkuren en verplaatsing inbegrepen.

Onderhevig aan de algemene voorwaarden zijn vaste prijzen per type onderhoud en per type materiaal vastgelegd.

In de hierboven vermelde prijzen zijn geen onderdelen of oliën inbegrepen.

Periodiek Onderhoudscontract met onderdelen:

Deze onderhouden worden uitgevoerd na telefonisch contact op de geplande tijdstippen aan een forfaitaire prijs per bezoek, werkuren, verplaatsing en onderdelen inbegrepen.

Onderhevig aan de algemene voorwaarden zijn vaste prijzen per type onderhoud en per type materiaal vastgelegd

In de hierboven vermelde prijzen zijn onderdelen of oliën inbegrepen

Algemene onderhoudsvoorwaarden

Alle onderhouden zijn onderhevig aan

 

Service beschikbaarheid

Tijdens normale werkuren, zoals gepreciseerd in het voorstel, of indien niet gepreciseerd, tussen 08.00 – 16.00u van maandag tot vrijdag, exclusief officiële feestdagen

 

Buiten werkuren service

 • Het voorzien van diensten buiten de normale werktijden is afhankelijk van een bijzondere overeenkomst met B-CLOSE nv en is nooit standaard voorzien
 • Zijn onderhevig aan additionele tarieven bovenop de huidige standaard tarieven tenzij alternatieve tarieven uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd zijn voor het aanvangen van de service uren

 

Algemene uitsluitingen

Herstellingen voortkomend uit de volgende voorvallen zijn steeds uitgesloten van normaal onderhoud:

 • Ongevallen
 • Verkeerd gebruik, misbruik of verwaarlozing
 • Overbelasting
 • Gebruik van het materiaal in applicaties die veeleisender of agressiever is dan wat geïdentificeerd is in the site survey uitgevoerd door B-CLOSE voor uitlevering van het materiaal
 • Aanpassingen of herstellingen uitgevoerd door andere partijen dan B-CLOSE of een door B-CLOSE aangeduide onderaannemer
 • Het niet opereren van het materiaal volgens de instructies van de eigenaars en gebruikers handleiding
 • Het niet tijdig rapporteren (binnen 10 dagen na eerste vaststelling) van gebreken of nodige herstellingen; elke schade, direct of indirect, tengevolge van zulk een onopgelost defect is uitgesloten
 • Zonder bovenstaande uit te sluiten, enige zaken die zich voordoen en niet deel uit maken van normale slijtage (cfr de BCLOSE slijtageregels)
 • Banden, tenzij uitdrukkelijk opgenomen in het onderhoudscontract

Definities

Buiten gebruik

Een machine of materiaal die niet kan gebruikt worden tenzij als een gevolg van een algemene uitsluiting.

 

Buiten gebruik dekking

 • Oproep om materiaal buiten gebruik te herstellen. Werkuren en onderdelen inbegrepen, alleen voor normale slijtage
 • Dekt geen algemene uitsluitingen

 

Normaal onderhoud

 • Periodiek gepland onderhoud zoals voorgeschreven door de fabrikant en afhankelijk van de omgeving/applicatie waarin het materiaal wordt gebruikt
 • De data voor het uitvoeren van deze werkzaamheden worden bepaald door B-CLOSE, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door beide partijen.
 • Dekt geen buiten gebruik of enig andere algemene uitsluiting

 

Vervangmateriaal

 • Wanneer voorzien in het onderhoudscontract zal B-CLOSE standaard vervangmateriaal voorzien of vergelijkbaar met het materiaal buiten gebruik
 • Dit materiaal zal voorzien worden zonder bijkomende kosten
 • B-CLOSE zal alle redelijke maatregelen nemen om dit vervangmateriaal te leveren binnen 24 uur na de aanvraag door de klant
 • Speciale uitrusting of toebehoren, etc. is niet inbegrepen

Verplichtingen van de klant

De klant zal dagelijks het materiaal inspecteren en preventieve acties tijdig uitvoeren zoals voorgeschreven in het instructieboekje van de fabrikant.

Voor de algemene voorwaarden en aanvaardbare slijtagenormen van B-CLOSE nv verwijzen wij u graag naar onze website: https://www.b-close.be/algemene-voorwaarden/ of deze zijn ook beschikbaar op aanvraag.

tel
Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.